Меню
Профил
Език

SIERRA WEST

Цена: 99.90лв.
  • Код:
    00096-EN
  • Тегло:
    1.819 кг

НАСТОЛНА ИГРА - БАЗОВА

 

ОРИГИНАЛНО АНГЛИЙСКО ИЗДАНИЕ

 

ТИП: СТРАТЕГИЧЕСКА

ИГРАЧИ: 1 - 4

ВЪЗРАСТ: 14+

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40 - 60 мин.

РАЗМЕРИ: 29.5 х 29.5 х 7 см

ЕЗИК: ЕЗИКОВО ЗАВИСИМА
 

ПРАВИЛА: АНГЛИЙСКИ в кутията*

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА:

Sierra West се предлага с четири комплекта специални карти и части, всяка от които може да се комбинира с основните компоненти на играта, за да създаде уникален режим на игра. По време на настройката играчите избират режим, след което изграждат планина от припокриващи се карти със съответната колода. Всеки режим добавя ново тематично съдържание, алтернативни пътища към победата и интересни обрати на основната механика.

 

Четирите включени модула са:

Ябълков хълм

Златна треска

Лодки и банджо

Престъпници и постове

 

В началото на всеки ход ще се припокривате и подреждате три карти върху таблото на играча си - излагайки и прикривайки селекция от наличните икони за действие, намиращи се върху тях. Това ще създаде два уникални пътя, които вашите пионери да следват. След това ще ги преместите по пътеките отляво надясно, изпълнявайки поредица от малки действия. Общите действия включват: вземане на карти от планината, изграждане на хижи, набиране на ресурси и надграждане на вагона Ви. Допълнителни действия (включват се в играта, ва зависимост от избрания режим): събиране на ябълки, добив на злато, риболов и борба спрестъпници. Докато вашите пионери завършат своите пътеки, те ще получат достъп до пространствата за действие в горните части на картите. На тях ще можете да обменяте ресурси, за да надградите вагона, както и пистите на чифлика си, или да активирате други специални способности, уникални за режима.

 

*за английските онлайн правила в PDF - кликни на бутона горе вдясно –

няма правила на български, играта има текст по компонентите.

Няма наличност
Добави в желани

Видео

Детайлно описание

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЯ:

Sierra West comes with four sets of special cards and parts, each of which can be combined with the game's basic components to create a unique mode of play. During setup, the players choose a mode, then build a mountain of overlapping cards with the corresponding deck. Each mode adds new thematic content, alternate paths to victory, and interesting twists on the core mechanics.

 

The four included modules are:

Apple Hill

Gold Rush

Boats & Banjos

Outlaws & Outposts

 

At the start of each turn, you will overlap and arrange three cards into your player board—exposing and concealing a selection of the action icons available on them. This will create two unique paths for your pioneers to follow. Next, you will move your pioneers across their paths from left to right, performing a series of small actions. Common actions include: claiming cards from the mountain, building cabins, gaining resources, and advancing your wagon. Additional actions are brought into the game by the chosen mode—such as: harvesting apples, mining for gold, fishing, and fighting outlaws. As your pioneers complete their paths, they will gain access to the action spaces on the upper portions of your cards. On these, you will be able to exchange resources for to advance on the wagon trail and homestead tracks, or activate other special abilities unique to the mode.

 

As the game continues—and more cards are removed from the mountain—new and exciting things are discovered! Each piece of the mountain is either a card that can be gained to improve your deck, or a special card that is added to a face-up row at the mountain’s base. As this row extends, more of the mode’s opportunities and challenges come into play. For example, in Boats & Banjos mode, the row is a river that offers more fishing and gold panning options as time goes on.

 

ВНОСИТЕЛ: ФАНТАСМАГОРИЯ ООД

www.fantasmagoria.bg

Най-продавани

Начини на плащане